Rdzeń kręgowy: gdy atakują guzy

Rdzeń kręgowy: gdy atakują guzy

Guzy, zarówno łagodne jak i złośliwe, mogą zaatakować różne narządy ludzkiego ciała. Choroby nowotworowe są bezlitosne, a współczesna medycyna wydaje się być przygotowana na wszystko. Wśród wielu schorzeń, z jakimi muszą się borykać w ostatnich latach lekarze znalazły się też te guzy, które atakują rdzeń kręgowy. Czy medycyna jest w stanie poradzić sobie z tym problemem? Jakie objawy mogą skłonić do podjęcia odpowiedniego leczenia?

I co najważniejsze – jak w porę wykryć tak poważny problem, jakim są guzy rdzenia kręgowego?

Zacznijmy od problemy najważniejszego, czyli od zagrożenia. Każda choroba nowotworowa to wielkie ryzyko. Guzy rdzenia kręgowego mają pewną specyficzną cechę. Nawet te łagodne mogą wyrządzić wiele problemów, a wynika to przede wszystkim z ich usytuowania. Nacisk na sąsiednie włókna nerwowe jest tu największym zagrożeniem i przyczyną wielu poważnych komplikacji zdrowotnych. Tu dość często spotykanym problemem są porażenia. Warto też pamiętać, że zignorowane guzy znajdujące się w rdzeniu kręgowym mogą stać się przerzutów. Choć podobnie jak i inne choroby nowotworowe guzy rdzenia kręgowego stanowią od lat przedmiot intensywnych badań, w dalszym ciągu nie udało się uzyskać odpowiedzi na pytanie o główne przyczyny tej choroby. Podobnie jak guzy atakujące inne części ciała, tak i tu można mówić o wielu złożonych przyczynach, skutkiem których jest guz.

Jakie objawy dają takie guzy?

Te najbardziej charakterystyczne objawy są związane z silnym bólem pleców oraz z uczuciem mrowienia kończyn. Problemy związane z poruszaniem się oraz zwiększające się osłabienie mięśni to kolejne objawy, o których warto możliwie jak najszybciej poinformować lekarza. To on powinien zlecić wykonanie dalszych, specjalistycznych badań, a na podstawie ich wyników zadecydować o przebiegu dalszego leczenia. Wśród metod stosowanych w walce z tymi guzami znajdują się operacje lub naświetlenia. Wiele zależy tu od tego, jakie rozmiary ma guz oraz w jaki sposób jest on ulokowany w rdzeniu kręgowym. Oprócz zabiegów lub naświetleń niezbędna staje się gimnastyka, gdyż pacjenci cierpiący z powodu guzów rdzenia kręgowego muszą w porę wzmocnić swe mięśnie. W przypadku tej choroby stają się one bardzo ważne.

About the author

pczus administrator